ยินดีต้อนรับสู่ กองตรวจราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าว ทั้งหมด

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
NEW มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 / 2561กลุ่มยุทธศาสตร์16 ส.ค. 2561
NEW ดาวน์โหลด โปรแกรม PM ใช้สำหรับการลา (โหลด แตกไฟล์ เข้าใช้ได้เลย)กลุ่มยุทธศาสตร์16 ส.ค. 2561
NEW แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) มาทราบและปฏิบัติต่อไปกลุ่มอำนวยการ15 ส.ค. 2561
NEW แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กลุ่มอำนวยการ15 ส.ค. 2561
รับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษงานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ส.ค. 2561

กิจกรรมล่าสุด

ประชุมการพัฒนาระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ และประชุมการพัฒนาระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับกระท...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ นายเจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๐ คน และผู้ควบคุม ๑ คน เพื่อเข้าร่วม...

ตลาดนัดคุณธรรม

ตลาดนัดคุณธรรม "กองตรวจราชการ" นำ IT สู่ระบบคุณธรรม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...