การประชุม

การประชุม


หัวข้อประชุม
วันประชุม
การประชุมสำนักตรวจราชการ 3/2562 19 มีนาคม 2562
การประชุมสำนักตรวจราชการ 2/2562 26 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมสำนักตรวจราชการ 1/2562 22 มกราคม 2562
การประชุมสำนักตรวจราชการ 12/2561 18 ธันวาคม 2561
การประชุมสำนักตรวจราชการ 11/2561 20 พฤษจิกายน 2561
การประชุมสำนักตรวจราชการ 10/2561 9 ตุลาคม 2561
การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสัญจร ประจำปี 2561 17 กันยายน 2561
การประชุมสำนักตรวจราชการ 8/2561 14 สิงหาคม 2561
การประชุมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P) ครั้งที่ 2 17 กรกฎาคม 2561
การประชุมสำนักตรวจราชการ 7/2561 10 กรกฎาคม 2561
การประชุมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P) 3 กรกฎาคม 2561
การประชุมสำนักตรวจราชการ 6/2561 12 มิถุนายน 2561