ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

ข่าว กลุ่มยุทธศาสตร์

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3 / 2562 (19 มี.ค. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์4 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 (26 ก.พ. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์11 มี.ค. 2562
ขอความร่วมมือคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2562 ...กลุ่มยุทธศาสตร์5 มี.ค. 2562
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 / 2562 (26 ก.พ. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์1 มี.ค. 2562
แบบสอบถามแผนการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข แบบสอนถามนี้เป็นส่ว...กลุ่มยุทธศาสตร์1 มี.ค. 2562
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (SWOT+TOWS Matrix) ผอ.กองตรวจฯกลุ่มยุทธศาสตร์25 ก.พ. 2562
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 (22 ม.ค. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์7 ก.พ. 2562
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2562 (22 ม.ค. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์7 ก.พ. 2562
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 / 2561 (18 ธ.ค. 61)...กลุ่มยุทธศาสตร์11 ม.ค. 2562
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์26 ธ.ค. 2561
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์17 ธ.ค. 2561
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์29 พ.ย. 2561
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 10 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์12 พ.ย. 2561
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 10 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์19 ต.ค. 2561
เปิดบริการพื้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรม เว็บไซต์กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มยุทธศาสตร์27 ส.ค. 2561
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์16 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด โปรแกรม PM ใช้สำหรับการลา (โหลด แตกไฟล์ เข้าใช้ได้เลย)...กลุ่มยุทธศาสตร์16 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์7 ส.ค. 2561
สไลด์ Powerpoint แลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมกองตรวจราชการสาธารณสุข วันที่ 23/7/2561...กลุ่มยุทธศาสตร์23 ก.ค. 2561
(ด่วน) ขอความร่วมมือ จนท.ทุกท่าน กรอกแบบสำรวจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในครอบครอง...กลุ่มยุทธศาสตร์21 ก.ค. 2561
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์16 ก.ค. 2561