รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การลดการใช้กระดาษด้วย QR CODE และมาตรการยกเลิกการขอสําเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 28 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: