รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ12เดือน)


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 28 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: