รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


รายละเอียด:     กองตรวจราชการ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าน/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 10 กันยายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: