รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์เผยดพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 10 กันยายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: