รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งคำสั่ง


รายละเอียด:     แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ. มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ผอ. และมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัด
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 24 กันยายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: