รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง


รายละเอียด:     แต่งตั้ง นางคนึงนิจ แท่นมณี ผุู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 24 กันยายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: