รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 26 กันยายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: