รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย


รายละเอียด:     มูลนิธิฯ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 27 กันยายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: