รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งข้าราชการ


รายละเอียด:     แต่งตั้ง นายสมเกียรติ ขำนุรักษ์ มาดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (เชี่ยวชาญ)
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 27 กันยายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: