รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ของ นส.ศิญาภัสร์ นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ


รายละเอียด:     เลื่อนข้าราชการ ของ นส.ศิญาภัสร์ นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 1 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: