รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ประเภทบริหารระดับสูง


รายละเอียด:     แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 3 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: