รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอส่งรายงานการประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 9 2561 ครั้งที่4 ประจําปีงบประมาณ 2561


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 4 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: