รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ


รายละเอียด:     แนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 9 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: