รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงโครงสร้างกองตรวจราชการ


รายละเอียด:     ปรับปรุงโครงสร้างกองตรวจราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 9 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: