รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจําเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 11 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: