รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน


รายละเอียด:     ข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 12 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: