รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือก


รายละเอียด:     การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 12 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: