รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การหักเงินเพื่อชําระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจําในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําของกรมบัญชีกลาง


รายละเอียด:     การหักเงินเพื่อชําระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจําในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําของกรมบัญชีกลาง
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 24 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: