รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1/2562


รายละเอียด:     ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1/2562
วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข,รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข,อธิบดี,รองอธิบดี,ผู้ตรวจราชการกระทรวง,สาธารณสุขนิเทศก์,ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้เกี่ยวข้องในการนำเสนอการชี้แจงแผนการตรวจราชการ 4 คณะ เท่านั้น) หรือห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับผู้เข้าประชุมอื่นๆ) อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://goo.gl/EtkTiV

สามารถรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง Facebook Live กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: https://www.facebook.com/1796733710373568
กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
วันประกาศ: 26 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: