รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดระบบประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)


รายละเอียด:     การเปิดระบบประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 29 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: