รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ


รายละเอียด:     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 31 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: