รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติ และเข้าร่วมในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจําปี 2561


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 2 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: