รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 2 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: