รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

คณะที่ 4 แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ปี 2561


รายละเอียด:     คณะที่ 4 แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลฯ ปีงบประมาณ 2561
กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
วันประกาศ: 5 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: