รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)


รายละเอียด:     ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 7 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: