รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การกําหนดให้โรงพบาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลําปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 8 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: