รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว เป็น สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชื่อย่อของหน่วยคือ สสป.


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 9 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: