รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 10 / 2561


รายละเอียด:     รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 10 / 2561
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์
วันประกาศ: 12 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: