รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส


รายละเอียด:     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 12 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: