รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ


รายละเอียด:     มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 12 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: