รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 13 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: