รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ ผตร. และ รก.ผตร.ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ


รายละเอียด:     กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ ผตร. และ รก.ผตร.ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 15 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: