รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ข้องสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562


รายละเอียด:     ข้องสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: