รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกองตรวจราชการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 3 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: