รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รับย้าย รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


รายละเอียด:     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีความประสงค์รับย้าย รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิ่เคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 11 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: