รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต


รายละเอียด:     เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero tolerance " ประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 12 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: