รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อจ้างเหมาบริการ


รายละเอียด:     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อจ้างเหมาบริการ ปีะงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 13 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: