รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562


รายละเอียด:     และสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ปี 2562 ได้ที่ http://bie.moph.go.th/e-insreport/index.php
กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
วันประกาศ: 13 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: