รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถเพื่อจ้างเหมาบริการ


รายละเอียด:     ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถเพื่อจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 21 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: