รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ


รายละเอียด:     รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 21 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: