รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม) คณะที่4 การตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 2562


รายละเอียด:     กรอบแนวทางตรวจบูรณาการ ปี 2562/ แบบที่1 / แบบที่2 / ทำเนียบสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / รายชื่อ กรม ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
วันประกาศ: 26 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: