รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง


รายละเอียด:     โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ของ นพ.อิทธิพล ธงชัย กีรติหัตถยากร ปานเนตร พิทักษ์พล ภาณุมาศ
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 11 มกราคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: