รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


รายละเอียด:     เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 18 มกราคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: