รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์


รายละเอียด:     ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สำหรับเดือนกุมพาพันธ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 - 08.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นิมนต์พระ 5 รูป)
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 23 มกราคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: