รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

นำส่งหมายการพระราชกุศลมาฆบูชา พ.ศ. 2562


รายละเอียด:     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้กำหนดการพระราชกุศลมาฆบูชา พ.ศ. 2562 ณ พระอุโสถพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. แต่งกายเครื่องแบบขาวปกติ รายละเอียดมีแจ้งในหมายกำหนดการฉบับที่ 3/2562
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 6 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: