รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานที่สนใจปฏิบัติจิตตภาวนา


รายละเอียด:     โครงการปฏิบัติจิตตภาวนาสู่ความพ้นทุกจ์ พ.ศ. 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 6 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: