รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดสรรพื้นที่จอดรถและระบบจราจรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


รายละเอียด:     โดยจะเปิดใช้งานวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 6 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: